<kbd id="kjh2i2jk"></kbd><address id="kjh2i2jk"><style id="kjh2i2jk"></style></address><button id="kjh2i2jk"></button>

       <kbd id="y0vrtr4f"></kbd><address id="y0vrtr4f"><style id="y0vrtr4f"></style></address><button id="y0vrtr4f"></button>

           <kbd id="de4b7ja7"></kbd><address id="de4b7ja7"><style id="de4b7ja7"></style></address><button id="de4b7ja7"></button>

             188体育平台

             2017届毕业论文工作安排

             发布者:系统管理员发布时间:2016-10-31浏览次数:7590

             附件一:毕业论文工作进程表

             附件二:毕业论文任务安排

                          1.  会计学专业任务安排

                          2.  财务管理专业任务安排(更新)

                          3.  金融学专业任务安排(更新)

                          4.  国贸专业任务安排

                          5.  经统专业任务安排

                          6.  市场营销专业任务安排

                           7.  人资专业任务安排

             附件三:毕业论文相关材料

             附件四:188体育平台选题、审题情况汇总表(最新版)

             附件五:毕业论文指导过程记录表

             附件六:2016188体育平台毕业论文基本要求

             附件七:范文(江苏省论文二等奖)

             附件八:毕业论文中期检查表

             附件九:毕业论文查重通知及系统使用手册